αλφός

ο (Α ἀλφός)
(λέγεται για το χρώμα τού προσώπου τών λεπρών) λευκός, υπόλευκος ή αυτός που έχει λευκές κηλίδες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ἀλφὸς συνδέεται πιθ. ετυμολογικά με την ΙΕ ρίζα *al- «λευκός, στιλπνός» και είναι συγγενής με τα λατ. albus, ουμβρ. alfu. Τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα Ελληνική η λ. ἀλφὸς περιορίστηκε στη σημασία τού «υπόλευκος», ενώ για τη σημασία τού «λευκός» χρησιμοποιήθηκε η λ. λευκός. Παρεκτεταμένη -με πρόσφυμα -d-- μορφή τής αρχικής ρίζας *al- χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανική και τη Σλαβική για να δηλώσει τον «κύκνο» — πρβλ. αρχ. γερμ. albiz, αρχ. σλαβ. lebedĭ «κύκνος». Σε παρεκτεταμένη μορφή της ρίζας *al-σε *albh- (ελλην. αλφ-) ανάγονται πλην τού ἀλφὸς και ονόματα ποταμών
πρβλ. Αλφειός, λατ. Albula, Albis. Με τη λ. ἀλφὸς συνδέεται πιθ. και η λ. Alpes (Άλπεις, όρη) από τη λευκότητα τού χιονιού που τίς σκεπάζει. Το στοιχείο -bh- (πρβλ. ελλην. -φ-) εμφανίζεται επίσης σε επίθετα που δηλώνουν γενικά χρώμα (πρβλ. ομηρικό ἄργυφος «λευκός»).
ΠΑΡ. αρχ. ἀλφώδης νεοελλ. αλφικός, αλφισμός.
ΣΥΝΘ. αλφοπρόσωπος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀλφός — dull white leprosy masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλφοῖς — ἀλφός dull white leprosy masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλφοί — ἀλφός dull white leprosy masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλφούς — ἀλφός dull white leprosy masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλφῶ — ἀλφός dull white leprosy masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλφῷ — ἀλφός dull white leprosy masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • лебеда — растение Аtriрlех , лобода – то же, укр. диал. лебеда, др. русск. лебеда, лобода, словен. lebeda, чеш. lеbеdа, польск. lebioda, наряду с укр., блр. лобода, болг. лобода, сербохорв. лобо̀да, словен. loboda, слвц. lоbоdа, польск. ɫоbоdа, в. луж., н …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • лебедь — м., ж., укр. лебiдь, род. п. лебедя, блр. лебедзь, русск. цслав. лебедь κύκνος (ХI в.), болг. лебед (Младенов 271), словен. lebed. В основе этого слова лежит, вероятно, форма с редукцией от *olbǫdь, представленного в сербохорв. ла̏бӯд, словен.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • олово — оловянный, прилаг., укр. олово свинец , блр. волово, др. русск., ст. слав. олово μόλυβδος (Супр.), болг. олово, сербохорв. о̏лово, о̏д олова, словен. оlо̑v, olovo (Долобко, ZfslPh 3, 131), чеш., слвц. оlоvо, польск. oɫow, в. луж. wоɫоj, н. луж.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Эльфы в мифологии — (ст. сев. â lfr, множ. â lfar, древненем. alp, новонем. elbe, ж. р. eibin, англосакс. ä lf, ylfi, англ. elf, множ. elves, шведск. elf, elvar) название мифических существ германской мифологии, соответствующих по значению индийским… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.